جای تبلیغ شمh

ایجاد QR کد برای URL

کدهای QR URL آسان و قابل تنظیم در چند دقیقه ایجاد کنید.

ایجاد
با فعال کردن این امکان یک کد QR ایجاد می شود که یک لینک کوتاه داخلی بصورت داینامیک به لینک های تعریف شده هدایت می کند.
.jpg, .jpeg, .png, .gif مجاز است. حداکثر 0.5 مگابایت.
px
برای ذخیره آن ثبت نام کنید
تنظیمات وارد شده در QR کد را قبل از استفاده عمومی تست کنید
جای تبیلغ شما